Декември 2020

1 дни
09.05.2020 г.
27 лв.
2 дни / 1 нощ.
25.04.2020 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
25.04.2020 г.
109 лв.
3 дни / 2 нощ.
10.04.2020 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
10.04.2020 г.
169 лв.
4 дни / 3 нощ.
07.05.2020 г.
225 лв.
5 дни / 3 нощ.
21.05.2020 г.
364 лв.
5 дни / 2 нощ.
21.05.2020 г.
368 лв.
4 дни / 3 нощ.
03.12.2020 г.
790 лв.
5 дни / 4 нощ.
15.04.2020 г.
949 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
959 лв.
4 дни / 3 нощ.
11.04.2020 г.
1024 лв.
5 дни / 4 нощ.
15.04.2020 г.
1039 лв.
5 дни / 4 нощ.
10.04.2020 г.
1092 лв.
6 дни / 5 нощ.
10.04.2020 г.
1164 лв.
6 дни / 5 нощ.
10.04.2020 г.
1213 лв.
8 дни / 7 нощ.
16.04.2020 г.
1295 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1295 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1309 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.04.2020 г.
1395 лв.
7 дни / 6 нощ.
19.05.2020 г.
1441 лв.
8 дни / 7 нощ.
05.10.2020 г.
1495 лв.
4 дни / 3 нощ.
10.04.2020 г.
1520 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1532 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1635 лв.
8 дни / 7 нощ.
23.04.2020 г.
2130 лв.
8 дни / 7 нощ.
19.10.2020 г.
2797 лв.
8 дни / 7 нощ.
19.10.2020 г.
2797 лв.