Октомври 2020

2 дни / 1 нощ.
15.02.2020 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
21.03.2020 г.
115 лв.
2 дни / 1 нощ.
21.03.2020 г.
119 лв.
2 дни / 1 нощ.
25.04.2020 г.
119 лв.
2 дни / 1 нощ.
08.02.2020 г.
129 лв.
2 дни / 1 нощ.
29.02.2020 г.
139 лв.
3 дни / 2 нощ.
03.04.2020 г.
149 лв.
3 дни / 2 нощ.
01.03.2020 г.
155 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.02.2020 г.
159 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.02.2020 г.
169 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.02.2020 г.
171 лв.
3 дни / 2 нощ.
18.04.2020 г.
179 лв.
3 дни / 2 нощ.
18.04.2020 г.
184 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
219 лв.
4 дни / 3 нощ.
13.02.2020 г.
225 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
242 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
245 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
265 лв.
12 дни / 9 нощ.
24.04.2020 г.
271 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
283 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
303 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
325 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
327 лв.
4 дни / 3 нощ.
30.04.2020 г.
335 лв.
6 дни / 3 нощ.
03.03.2020 г.
345 лв.
5 дни / 3 нощ.
01.04.2020 г.
359 лв.
5 дни / 3 нощ.
01.04.2020 г.
364 лв.
5 дни / 2 нощ.
01.04.2020 г.
368 лв.
6 дни / 3 нощ.
31.03.2020 г.
375 лв.
15 дни / 12 нощ.
26.04.2020 г.
378 лв.
6 дни / 3 нощ.
17.03.2020 г.
389 лв.
9 дни / 7 нощ.
01.05.2020 г.
389 лв.
6 дни / 3 нощ.
31.03.2020 г.
389 лв.
5 дни / 4 нощ.
06.05.2020 г.
399 лв.
9 дни / 7 нощ.
01.05.2020 г.
419 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.03.2020 г.
449 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.04.2020 г.
465 лв.
5 дни / 4 нощ.
22.04.2020 г.
465 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.04.2020 г.
479 лв.
6 дни / 5 нощ.
01.05.2020 г.
485 лв.
6 дни / 4 нощ.
17.03.2020 г.
505 лв.
7 дни / 4 нощ.
19.05.2020 г.
543 лв.
6 дни / 4 нощ.
18.05.2020 г.
545 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
568 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
572 лв.
8 дни / 5 нощ.
11.04.2020 г.
578 лв.
8 дни / 5 нощ.
11.04.2020 г.
585 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
585 лв.
8 дни / 6 нощ.
12.04.2020 г.
607 лв.
7 дни / 4 нощ.
05.04.2020 г.
635 лв.
7 дни / 4 нощ.
05.04.2020 г.
635 лв.
8 дни / 5 нощ.
08.03.2020 г.
659 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
8 дни / 5 нощ.
08.03.2020 г.
699 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
722 лв.
4 дни / 3 нощ.
20.03.2020 г.
739 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.05.2020 г.
742 лв.
9 дни / 8 нощ.
28.03.2020 г.
777 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.05.2020 г.
824 лв.
4 дни / 3 нощ.
12.02.2020 г.
859 лв.
4 дни / 3 нощ.
21.03.2020 г.
865 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.10.2020 г.
869 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
899 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.04.2020 г.
949 лв.
6 дни / 5 нощ.
01.04.2020 г.
959 лв.
4 дни / 3 нощ.
15.05.2020 г.
969 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.02.2020 г.
997 лв.
4 дни / 3 нощ.
03.04.2020 г.
1024 лв.
4 дни / 3 нощ.
18.04.2020 г.
1034 лв.
5 дни / 4 нощ.
15.04.2020 г.
1039 лв.
10 дни / 9 нощ.
26.03.2020 г.
1059 лв.
10 дни / 7 нощ.
23.01.2020 г.
1073
5 дни / 4 нощ.
03.04.2020 г.
1092 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.05.2020 г.
1104 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1158 лв.
6 дни / 5 нощ.
03.04.2020 г.
1164 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.05.2020 г.
1205 лв.
6 дни / 5 нощ.
03.04.2020 г.
1213 лв.
10 дни / 7 нощ.
23.01.2020 г.
1234
7 дни / 6 нощ.
16.04.2020 г.
1245 лв.
6 дни / 5 нощ.
17.06.2020 г.
1260 лв.
8 дни / 7 нощ.
03.04.2020 г.
1295 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1295 лв.
6 дни / 5 нощ.
31.01.2020 г.
1299 лв.
7 дни / 6 нощ.
20.05.2020 г.
1299 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1309 лв.
12 дни / 11 нощ.
09.04.2020 г.
1365 лв.
8 дни / 7 нощ.
31.01.2020 г.
1399 лв.
12 дни / 11 нощ.
09.04.2020 г.
1449 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.05.2020 г.
1495 лв.
9 дни / 7 нощ.
18.04.2020 г.
1498 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1532 лв.
8 дни / 7 нощ.
14.04.2020 г.
1547 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1635 лв.
9 дни / 8 нощ.
12.04.2020 г.
1799 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.03.2020 г.
2299 лв.
9 дни / 6 нощ.
25.01.2020 г.
2540
9 дни / 8 нощ.
25.01.2020 г.
2586
8 дни / 7 нощ.
13.04.2020 г.
2797 лв.
8 дни / 7 нощ.
25.02.2020 г.
2797 лв.
15 дни / 13 нощ.
15.02.2020 г.
3998 лв.
10 дни / 7 нощ.
23.10.2020 г.
4398 лв.
13 дни / 10 нощ.
12.04.2020 г.
4405 лв.
12 дни / 9 нощ.
17.04.2020 г.
6465 лв.