Септември 2020

2 дни / 1 нощ.
14.12.2019 г.
119 лв.
3 дни / 2 нощ.
03.04.2020 г.
139 лв.
3 дни / 2 нощ.
03.04.2020 г.
149 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.11.2019 г.
159 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.12.2019 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.12.2019 г.
169 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.11.2019 г.
171 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
219 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.12.2019 г.
225 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
239 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
242 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
265 лв.
4 дни / 2 нощ.
29.02.2020 г.
279 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
325 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
325 лв.
6 дни / 3 нощ.
03.03.2020 г.
345 лв.
5 дни / 2 нощ.
01.04.2020 г.
368 лв.
6 дни / 3 нощ.
10.12.2019 г.
389 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
397 лв.
5 дни / 4 нощ.
27.05.2020 г.
399 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.03.2020 г.
419 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
419 лв.
5 дни / 4 нощ.
27.05.2020 г.
428 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.03.2020 г.
449 лв.
6 дни / 5 нощ.
17.03.2020 г.
575 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
8 дни / 7 нощ.
31.05.2020 г.
710 лв.
8 дни / 7 нощ.
13.05.2020 г.
824 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.05.2020 г.
840 лв.
4 дни / 3 нощ.
22.03.2020 г.
859 лв.
4 дни / 3 нощ.
21.03.2020 г.
865 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.04.2020 г.
949 лв.
6 дни / 5 нощ.
01.04.2020 г.
959 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.02.2020 г.
997 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1010 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1069 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1140 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1189 лв.
8 дни / 7 нощ.
23.05.2020 г.
1190 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.05.2020 г.
1205 лв.
10 дни / 7 нощ.
21.11.2019 г.
1234
7 дни / 6 нощ.
16.04.2020 г.
1245 лв.
9 дни / 8 нощ.
02.05.2020 г.
1495 лв.
9 дни / 7 нощ.
18.04.2020 г.
1498 лв.
8 дни / 7 нощ.
15.04.2020 г.
2095 лв.
9 дни / 6 нощ.
23.11.2019 г.
2540
9 дни / 8 нощ.
23.11.2019 г.
2586