Юли 2020

1 дни
29.02.2020 г.
27 лв.
1 дни
04.04.2020 г.
35 лв.
11 дни / 10 нощ.
20.05.2020 г.
108 лв.
2 дни / 1 нощ.
21.03.2020 г.
119 лв.
11 дни / 10 нощ.
20.05.2020 г.
135 лв.
2 дни / 1 нощ.
28.03.2020 г.
139 лв.
3 дни / 2 нощ.
01.03.2020 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
01.03.2020 г.
169 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
225 лв.
3 дни / 2 нощ.
06.03.2020 г.
229 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2020 г.
251 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
265 лв.
4 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
279 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2020 г.
281 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
283 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
303 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
327 лв.
9 дни / 7 нощ.
01.05.2020 г.
329 лв.
6 дни / 3 нощ.
03.03.2020 г.
345 лв.
5 дни / 3 нощ.
01.04.2020 г.
364 лв.
5 дни / 2 нощ.
01.04.2020 г.
368 лв.
15 дни / 12 нощ.
26.04.2020 г.
378 лв.
6 дни / 3 нощ.
17.03.2020 г.
389 лв.
9 дни / 7 нощ.
01.05.2020 г.
389 лв.
9 дни / 7 нощ.
01.05.2020 г.
419 лв.
5 дни / 3 нощ.
16.04.2020 г.
459 лв.
5 дни / 4 нощ.
22.04.2020 г.
465 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
568 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
575 лв.
8 дни / 5 нощ.
11.04.2020 г.
578 лв.
8 дни / 5 нощ.
11.04.2020 г.
585 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
585 лв.
7 дни / 4 нощ.
26.04.2020 г.
595 лв.
7 дни / 5 нощ.
25.05.2020 г.
599 лв.
7 дни / 4 нощ.
05.04.2020 г.
635 лв.
7 дни / 4 нощ.
05.04.2020 г.
635 лв.
8 дни / 5 нощ.
05.04.2020 г.
659 лв.
7 дни / 5 нощ.
19.07.2020 г.
679 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
6 дни / 4 нощ.
04.05.2020 г.
695 лв.
8 дни / 5 нощ.
05.04.2020 г.
699 лв.
8 дни / 7 нощ.
28.05.2020 г.
710 лв.
9 дни / 6 нощ.
11.07.2020 г.
772 лв.
9 дни / 6 нощ.
11.04.2020 г.
776 лв.
11 дни / 6 нощ.
10.04.2020 г.
829 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.05.2020 г.
840 лв.
4 дни / 3 нощ.
01.05.2020 г.
859 лв.
5 дни / 4 нощ.
17.04.2020 г.
892 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
899 лв.
8 дни / 7 нощ.
18.05.2020 г.
909 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.05.2020 г.
939 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.04.2020 г.
949 лв.
8 дни / 7 нощ.
25.05.2020 г.
953 лв.
5 дни / 4 нощ.
10.04.2020 г.
955 лв.
6 дни / 5 нощ.
01.04.2020 г.
959 лв.
10 дни / 9 нощ.
11.04.2020 г.
968 лв.
10 дни / 8 нощ.
11.04.2020 г.
969 лв.
4 дни / 3 нощ.
15.05.2020 г.
969 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.02.2020 г.
997 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1010 лв.
10 дни / 9 нощ.
11.04.2020 г.
1018 лв.
10 дни / 8 нощ.
11.04.2020 г.
1018 лв.
4 дни / 3 нощ.
03.04.2020 г.
1024 лв.
5 дни / 4 нощ.
15.04.2020 г.
1039 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.06.2020 г.
1056 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
1059 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1069 лв.
10 дни / 7 нощ.
20.02.2020 г.
1073
5 дни / 4 нощ.
03.04.2020 г.
1092 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1140 лв.
6 дни / 5 нощ.
21.05.2020 г.
1145 лв.
6 дни / 5 нощ.
03.04.2020 г.
1164 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1189 лв.
6 дни / 5 нощ.
23.07.2020 г.
1198 лв.
12 дни / 9 нощ.
14.04.2020 г.
1199 лв.
9 дни / 7 нощ.
11.07.2020 г.
1209 лв.
6 дни / 5 нощ.
03.04.2020 г.
1213 лв.
12 дни / 9 нощ.
16.07.2020 г.
1231 лв.
10 дни / 7 нощ.
20.02.2020 г.
1234
6 дни / 5 нощ.
17.06.2020 г.
1260 лв.
8 дни / 7 нощ.
03.04.2020 г.
1295 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1295 лв.
12 дни / 9 нощ.
14.04.2020 г.
1299 лв.
7 дни / 6 нощ.
20.05.2020 г.
1299 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1309 лв.
5 дни / 4 нощ.
06.05.2020 г.
1309 лв.
12 дни / 10 нощ.
18.07.2020 г.
1315 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
1338 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
1399 лв.
7 дни / 6 нощ.
14.04.2020 г.
1441 лв.
14 дни / 11 нощ.
19.07.2020 г.
1451 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.05.2020 г.
1495 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
1520 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1532 лв.
7 дни / 6 нощ.
14.04.2020 г.
1545 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1599 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1635 лв.
15 дни / 12 нощ.
16.07.2020 г.
1664 лв.
7 дни / 6 нощ.
13.04.2020 г.
1693 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.03.2020 г.
1699 лв.
7 дни / 6 нощ.
12.04.2020 г.
1803 лв.
7 дни / 6 нощ.
20.07.2020 г.
1908 лв.
8 дни / 7 нощ.
15.04.2020 г.
2095 лв.
7 дни / 6 нощ.
22.06.2020 г.
2100 лв.
8 дни / 7 нощ.
12.07.2020 г.
2125 лв.
8 дни / 7 нощ.
09.07.2020 г.
2159 лв.
9 дни / 8 нощ.
25.06.2020 г.
2170 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.05.2020 г.
2520 лв.
9 дни / 6 нощ.
22.02.2020 г.
2540
8 дни / 7 нощ.
03.06.2020 г.
2560 лв.
9 дни / 8 нощ.
22.02.2020 г.
2586
8 дни / 7 нощ.
17.07.2020 г.
4199 лв.