Юни 2020

1 дни
14.12.2019 г.
22 лв.
1 дни
14.12.2019 г.
27 лв.
2 дни / 1 нощ.
14.12.2019 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
14.12.2019 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
07.03.2020 г.
110 лв.
2 дни / 1 нощ.
14.12.2019 г.
119 лв.
2 дни / 1 нощ.
08.02.2020 г.
129 лв.
3 дни / 2 нощ.
03.04.2020 г.
149 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.02.2020 г.
159 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.12.2019 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.12.2019 г.
169 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.02.2020 г.
171 лв.
5 дни / 3 нощ.
30.04.2020 г.
215 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
219 лв.
4 дни / 3 нощ.
23.12.2019 г.
225 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
242 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2020 г.
251 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
29.02.2020 г.
265 лв.
12 дни / 9 нощ.
24.04.2020 г.
271 лв.
4 дни / 2 нощ.
29.02.2020 г.
279 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2020 г.
281 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
283 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
327 лв.
4 дни / 3 нощ.
30.04.2020 г.
335 лв.
6 дни / 3 нощ.
03.03.2020 г.
345 лв.
5 дни / 3 нощ.
01.04.2020 г.
364 лв.
5 дни / 2 нощ.
01.04.2020 г.
368 лв.
6 дни / 3 нощ.
28.04.2020 г.
385 лв.
6 дни / 3 нощ.
17.03.2020 г.
389 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
397 лв.
5 дни / 4 нощ.
27.05.2020 г.
399 лв.
5 дни / 4 нощ.
06.05.2020 г.
399 лв.
5 дни / 4 нощ.
06.05.2020 г.
407 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
419 лв.
5 дни / 4 нощ.
27.05.2020 г.
428 лв.
5 дни / 3 нощ.
16.04.2020 г.
459 лв.
7 дни / 4 нощ.
19.05.2020 г.
543 лв.
9 дни / 7 нощ.
22.05.2020 г.
572 лв.
6 дни / 5 нощ.
17.03.2020 г.
575 лв.
7 дни / 4 нощ.
26.04.2020 г.
595 лв.
7 дни / 5 нощ.
25.05.2020 г.
599 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
8 дни / 7 нощ.
31.05.2020 г.
710 лв.
4 дни / 3 нощ.
20.03.2020 г.
739 лв.
9 дни / 8 нощ.
28.03.2020 г.
777 лв.
8 дни / 7 нощ.
13.05.2020 г.
824 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.05.2020 г.
840 лв.
8 дни / 7 нощ.
13.05.2020 г.
863 лв.
4 дни / 3 нощ.
21.03.2020 г.
865 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
899 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.04.2020 г.
949 лв.
5 дни / 4 нощ.
10.04.2020 г.
955 лв.
6 дни / 5 нощ.
01.04.2020 г.
959 лв.
4 дни / 3 нощ.
15.05.2020 г.
969 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.02.2020 г.
997 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1010 лв.
4 дни / 3 нощ.
18.04.2020 г.
1034 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
1059 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1069 лв.
10 дни / 7 нощ.
12.12.2019 г.
1073
8 дни / 7 нощ.
07.04.2020 г.
1095 лв.
8 дни / 7 нощ.
13.05.2020 г.
1104 лв.
8 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1140 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1189 лв.
8 дни / 7 нощ.
23.05.2020 г.
1190 лв.
12 дни / 9 нощ.
14.04.2020 г.
1199 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.05.2020 г.
1205 лв.
10 дни / 7 нощ.
12.12.2019 г.
1234
12 дни / 9 нощ.
14.04.2020 г.
1299 лв.
9 дни / 7 нощ.
28.05.2020 г.
1389 лв.
9 дни / 8 нощ.
06.06.2020 г.
1495 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.05.2020 г.
1495 лв.
9 дни / 7 нощ.
18.04.2020 г.
1498 лв.
9 дни / 7 нощ.
02.05.2020 г.
1499 лв.
8 дни / 7 нощ.
14.04.2020 г.
1547 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.03.2020 г.
1699 лв.
9 дни / 7 нощ.
07.06.2020 г.
1985
8 дни / 7 нощ.
15.04.2020 г.
2095 лв.
9 дни / 8 нощ.
25.06.2020 г.
2170 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.05.2020 г.
2520 лв.
9 дни / 6 нощ.
14.12.2019 г.
2540
8 дни / 7 нощ.
03.06.2020 г.
2560 лв.
9 дни / 8 нощ.
14.12.2019 г.
2586