Април 2020

1 дни
29.02.2020 г.
27 лв.
1 дни
04.04.2020 г.
35 лв.
2 дни / 1 нощ.
21.03.2020 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
21.03.2020 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
11.04.2020 г.
110 лв.
2 дни / 1 нощ.
04.04.2020 г.
115 лв.
2 дни / 1 нощ.
21.03.2020 г.
119 лв.
2 дни / 1 нощ.
25.04.2020 г.
119 лв.
3 дни / 2 нощ.
03.04.2020 г.
149 лв.
2 дни / 1 нощ.
04.04.2020 г.
155 лв.
3 дни / 2 нощ.
21.02.2020 г.
159 лв.
3 дни / 2 нощ.
01.03.2020 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
01.03.2020 г.
169 лв.
3 дни / 2 нощ.
21.02.2020 г.
171 лв.
3 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
175 лв.
3 дни / 2 нощ.
18.04.2020 г.
179 лв.
3 дни / 2 нощ.
18.04.2020 г.
184 лв.
3 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
189 лв.
3 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
195 лв.
3 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
199 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
219 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
242 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
245 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2020 г.
251 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
261 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
265 лв.
12 дни / 9 нощ.
24.04.2020 г.
271 лв.
4 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
279 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2020 г.
281 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
283 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
295 лв.
9 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
303 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
310 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
310 лв.
4 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
324 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
325 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
325 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2020 г.
327 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
335 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
335 лв.
6 дни / 3 нощ.
03.03.2020 г.
345 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
345 лв.
5 дни / 3 нощ.
01.04.2020 г.
364 лв.
5 дни / 2 нощ.
01.04.2020 г.
368 лв.
4 дни / 2 нощ.
17.04.2020 г.
369 лв.
15 дни / 12 нощ.
26.04.2020 г.
378 лв.
6 дни / 3 нощ.
28.04.2020 г.
385 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
385 лв.
6 дни / 3 нощ.
17.03.2020 г.
389 лв.
5 дни / 4 нощ.
16.04.2020 г.
419 лв.
6 дни / 3 нощ.
28.04.2020 г.
441 лв.
8 дни / 7 нощ.
18.03.2020 г.
444
5 дни / 4 нощ.
16.04.2020 г.
449 лв.
6 дни / 3 нощ.
15.04.2020 г.
455 лв.
5 дни / 3 нощ.
16.04.2020 г.
459 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.04.2020 г.
465 лв.
5 дни / 4 нощ.
22.04.2020 г.
465 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.04.2020 г.
479 лв.
7 дни / 5 нощ.
14.04.2020 г.
485 лв.
8 дни / 7 нощ.
05.04.2020 г.
489 лв.
5 дни / 4 нощ.
16.04.2020 г.
515 лв.
5 дни / 4 нощ.
16.04.2020 г.
529 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
539 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
568 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
575 лв.
8 дни / 5 нощ.
11.04.2020 г.
578 лв.
8 дни / 5 нощ.
11.04.2020 г.
585 лв.
7 дни / 4 нощ.
14.04.2020 г.
585 лв.
5 дни / 4 нощ.
21.04.2020 г.
590 лв.
7 дни / 6 нощ.
13.04.2020 г.
590 лв.
7 дни / 4 нощ.
26.04.2020 г.
595 лв.
6 дни / 4 нощ.
16.04.2020 г.
599 лв.
8 дни / 6 нощ.
12.04.2020 г.
607 лв.
8 дни / 6 нощ.
12.04.2020 г.
625 лв.
7 дни / 4 нощ.
05.04.2020 г.
635 лв.
7 дни / 4 нощ.
05.04.2020 г.
635 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
656 лв.
8 дни / 5 нощ.
05.04.2020 г.
659 лв.
6 дни / 5 нощ.
28.04.2020 г.
679 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2020 г.
689 лв.
8 дни / 5 нощ.
05.04.2020 г.
699 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
739 лв.
9 дни / 6 нощ.
11.04.2020 г.
776 лв.
9 дни / 8 нощ.
28.03.2020 г.
777 лв.
8 дни / 7 нощ.
23.02.2020 г.
783 лв.
11 дни / 6 нощ.
10.04.2020 г.
829 лв.
4 дни / 3 нощ.
03.04.2020 г.
838 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
849 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
858 лв.
4 дни / 3 нощ.
21.03.2020 г.
865 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
872 лв.
5 дни / 4 нощ.
17.04.2020 г.
892 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
899 лв.
9 дни / 8 нощ.
11.04.2020 г.
915 лв.
6 дни / 5 нощ.
02.04.2020 г.
927 лв.
6 дни / 5 нощ.
16.04.2020 г.
945 лв.
5 дни / 4 нощ.
01.04.2020 г.
949 лв.
5 дни / 4 нощ.
10.04.2020 г.
955 лв.
9 дни / 8 нощ.
11.04.2020 г.
955 лв.
6 дни / 5 нощ.
01.04.2020 г.
959 лв.
10 дни / 9 нощ.
11.04.2020 г.
968 лв.
10 дни / 8 нощ.
11.04.2020 г.
969 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.02.2020 г.
997 лв.
4 дни / 3 нощ.
17.04.2020 г.
998 лв.
4 дни / 3 нощ.
21.04.2020 г.
998 лв.
10 дни / 9 нощ.
11.04.2020 г.
1018 лв.
10 дни / 8 нощ.
11.04.2020 г.
1018 лв.
4 дни / 3 нощ.
03.04.2020 г.
1024 лв.
4 дни / 3 нощ.
18.04.2020 г.
1034 лв.
6 дни / 5 нощ.
14.04.2020 г.
1034 лв.
5 дни / 4 нощ.
15.04.2020 г.
1039 лв.
10 дни / 9 нощ.
16.04.2020 г.
1059 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1069 лв.
10 дни / 7 нощ.
20.02.2020 г.
1073
5 дни / 4 нощ.
03.04.2020 г.
1092 лв.
8 дни / 7 нощ.
07.04.2020 г.
1095 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1158 лв.
6 дни / 5 нощ.
03.04.2020 г.
1164 лв.
10 дни / 9 нощ.
25.03.2020 г.
1189 лв.
12 дни / 9 нощ.
14.04.2020 г.
1199 лв.
8 дни / 7 нощ.
17.04.2020 г.
1199 лв.
11 дни / 9 нощ.
22.02.2020 г.
1199
6 дни / 5 нощ.
03.04.2020 г.
1213 лв.
5 дни / 4 нощ.
15.04.2020 г.
1229 лв.
10 дни / 7 нощ.
20.02.2020 г.
1234
7 дни / 6 нощ.
16.04.2020 г.
1245 лв.
8 дни / 7 нощ.
03.04.2020 г.
1295 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1295 лв.
6 дни / 5 нощ.
28.02.2020 г.
1299 лв.
12 дни / 9 нощ.
14.04.2020 г.
1299 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.04.2020 г.
1309 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
1338 лв.
8 дни / 7 нощ.
25.04.2020 г.
1350 лв.
12 дни / 11 нощ.
09.04.2020 г.
1365 лв.
8 дни / 7 нощ.
17.03.2020 г.
1395 лв.
6 дни / 5 нощ.
15.04.2020 г.
1399 лв.
8 дни / 7 нощ.
28.02.2020 г.
1399 лв.
7 дни / 6 нощ.
14.04.2020 г.
1441 лв.
12 дни / 11 нощ.
09.04.2020 г.
1449 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.02.2020 г.
1468 лв.
8 дни / 7 нощ.
17.03.2020 г.
1495 лв.
9 дни / 7 нощ.
18.04.2020 г.
1498 лв.
4 дни / 3 нощ.
02.04.2020 г.
1520 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1532 лв.
7 дни / 6 нощ.
14.04.2020 г.
1545 лв.
8 дни / 7 нощ.
14.04.2020 г.
1547 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1599 лв.
8 дни / 7 нощ.
11.04.2020 г.
1635 лв.
7 дни / 6 нощ.
13.04.2020 г.
1693 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.03.2020 г.
1699 лв.
7 дни / 6 нощ.
12.04.2020 г.
1757 лв.
9 дни / 8 нощ.
12.04.2020 г.
1799 лв.
7 дни / 6 нощ.
12.04.2020 г.
1803 лв.
10 дни / 7 нощ.
12.04.2020 г.
1991
8 дни / 7 нощ.
15.04.2020 г.
2095 лв.
8 дни / 7 нощ.
19.03.2020 г.
2130 лв.
8 дни / 7 нощ.
19.03.2020 г.
2130 лв.
9 дни / 6 нощ.
22.02.2020 г.
2540
9 дни / 8 нощ.
22.02.2020 г.
2586
8 дни / 7 нощ.
13.04.2020 г.
2797 лв.
8 дни / 7 нощ.
13.04.2020 г.
2797 лв.
11 дни / 8 нощ.
15.04.2020 г.
3898 лв.
13 дни / 10 нощ.
12.04.2020 г.
4405 лв.
12 дни / 9 нощ.
17.04.2020 г.
6465 лв.
14 дни / 11 нощ.
11.04.2020 г.
6999 лв.