Април 2020

3 дни / 2 нощ.
13.09.2019 г.
139 лв.
4 дни / 3 нощ.
05.09.2019 г.
219 лв.
4 дни / 3 нощ.
05.09.2019 г.
242 лв.
7 дни / 4 нощ.
18.08.2019 г.
635 лв.
7 дни / 4 нощ.
18.08.2019 г.
635 лв.
6 дни / 5 нощ.
18.08.2019 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
18.08.2019 г.
689 лв.
8 дни / 7 нощ.
06.10.2019 г.
852 лв.
6 дни / 5 нощ.
30.10.2019 г.
1472 лв.
8 дни / 7 нощ.
31.10.2019 г.
1776 лв.
10 дни / 8 нощ.
20.09.2019 г.
2930 лв.
11 дни / 8 нощ.
06.10.2019 г.
3898 лв.
13 дни / 10 нощ.
20.10.2019 г.
4405 лв.