Април 2019

4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
1 дни
15.12.2018 г.
22 лв.
1 дни
15.12.2018 г.
27 лв.
1 дни
21.04.2019 г.
35 лв.
1 дни
19.01.2019 г.
35 лв.
2 дни / 1 нощ.
19.01.2019 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
19.01.2019 г.
109 лв.
2 дни / 1 нощ.
15.12.2018 г.
115 лв.
2 дни / 1 нощ.
15.12.2018 г.
119 лв.
3 дни / 2 нощ.
27.04.2019 г.
119 лв.
3 дни / 2 нощ.
27.04.2019 г.
129 лв.
3 дни / 2 нощ.
26.04.2019 г.
129 лв.
2 дни / 1 нощ.
26.04.2019 г.
138 $
3 дни / 2 нощ.
05.04.2019 г.
139 лв.
2 дни / 1 нощ.
03.03.2019 г.
139 лв.
3 дни / 2 нощ.
05.04.2019 г.
149 лв.
3 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
149 лв.
3 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
155 лв.
3 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
159 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.12.2018 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
165 лв.
4 дни / 2 нощ.
28.03.2019 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.04.2019 г.
167 лв.
3 дни / 2 нощ.
14.12.2018 г.
169 лв.
3 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
171 лв.
3 дни / 2 нощ.
05.04.2019 г.
179 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.04.2019 г.
181 лв.
3 дни / 2 нощ.
05.04.2019 г.
184 лв.
3 дни / 2 нощ.
26.04.2019 г.
189 лв.
3 дни / 2 нощ.
26.04.2019 г.
190 лв.
3 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
190 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
199 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
219 лв.
4 дни / 3 нощ.
14.02.2019 г.
225 лв.
3 дни / 2 нощ.
15.03.2019 г.
229 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2019 г.
233
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
239 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
242 лв.
4 дни / 3 нощ.
01.03.2019 г.
245 лв.
4 дни / 3 нощ.
11.04.2019 г.
245 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2019 г.
254
8 дни / 7 нощ.
03.04.2019 г.
255
4 дни / 3 нощ.
01.03.2019 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
259 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
261 лв.
4 дни / 3 нощ.
01.03.2019 г.
265 лв.
12 дни / 9 нощ.
26.04.2019 г.
271 лв.
4 дни / 2 нощ.
01.03.2019 г.
279 лв.
8 дни / 5 нощ.
26.04.2019 г.
281 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
295 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
299 лв.
5 дни / 4 нощ.
25.04.2019 г.
320 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
325 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
325 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.04.2019 г.
327 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
329 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
329 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2019 г.
332
5 дни / 2 нощ.
02.03.2019 г.
335 лв.
5 дни / 3 нощ.
25.04.2019 г.
335 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
335 лв.
9 дни / 7 нощ.
26.04.2019 г.
337 лв.
9 дни / 7 нощ.
26.04.2019 г.
337 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
339 лв.
6 дни / 3 нощ.
02.03.2019 г.
345 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
345 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
345 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2019 г.
348
6 дни / 3 нощ.
02.04.2019 г.
358 лв.
6 дни / 3 нощ.
02.04.2019 г.
359 лв.
5 дни / 3 нощ.
03.04.2019 г.
364 лв.
5 дни / 2 нощ.
03.04.2019 г.
368 лв.
5 дни / 3 нощ.
03.04.2019 г.
369 лв.
8 дни / 7 нощ.
24.04.2019 г.
370
6 дни / 3 нощ.
14.12.2018 г.
385 лв.
6 дни / 3 нощ.
11.12.2018 г.
389 лв.
6 дни / 3 нощ.
01.03.2019 г.
389 лв.
5 дни / 4 нощ.
03.04.2019 г.
419 лв.
5 дни / 4 нощ.
26.04.2019 г.
425 лв.
5 дни / 4 нощ.
03.04.2019 г.
439 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.03.2019 г.
444
5 дни / 4 нощ.
03.04.2019 г.
449 лв.
5 дни / 3 нощ.
03.04.2019 г.
459 лв.
8 дни / 7 нощ.
20.04.2019 г.
465 лв.
5 дни / 4 нощ.
20.03.2019 г.
465 лв.
8 дни / 7 нощ.
20.04.2019 г.
479 лв.
7 дни / 5 нощ.
25.04.2019 г.
485 лв.
6 дни / 3 нощ.
27.02.2019 г.
499 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.03.2019 г.
518
8 дни / 7 нощ.
20.03.2019 г.
518
7 дни / 4 нощ.
26.04.2019 г.
539 лв.
7 дни / 4 нощ.
31.03.2019 г.
568 лв.
6 дни / 5 нощ.
02.04.2019 г.
575 лв.
8 дни / 5 нощ.
30.03.2019 г.
578 лв.
8 дни / 5 нощ.
30.03.2019 г.
585 лв.
7 дни / 4 нощ.
31.03.2019 г.
585 лв.
6 дни / 4 нощ.
23.04.2019 г.
589 лв.
7 дни / 4 нощ.
07.04.2019 г.
595 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.04.2019 г.
609 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.04.2019 г.
609 лв.
7 дни / 4 нощ.
07.04.2019 г.
635 лв.
7 дни / 4 нощ.
07.04.2019 г.
635 лв.
8 дни / 5 нощ.
17.03.2019 г.
659 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
660 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
670 лв.
6 дни / 5 нощ.
31.03.2019 г.
689 лв.
6 дни / 5 нощ.
31.03.2019 г.
689 лв.
8 дни / 5 нощ.
17.03.2019 г.
699 лв.
4 дни / 3 нощ.
04.04.2019 г.
730 лв.
5 дни / 4 нощ.
26.04.2019 г.
758 лв.
9 дни / 8 нощ.
30.03.2019 г.
777 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.04.2019 г.
799 лв.
11 дни / 6 нощ.
26.04.2019 г.
829 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.04.2019 г.
842 лв.
8 дни / 7 нощ.
23.02.2019 г.
852 лв.
4 дни / 3 нощ.
24.03.2019 г.
859 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.04.2019 г.
880 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.03.2019 г.
946 лв.
10 дни / 9 нощ.
26.04.2019 г.
968 лв.
10 дни / 8 нощ.
26.04.2019 г.
969 лв.
11 дни / 8 нощ.
26.04.2019 г.
998 лв.
10 дни / 9 нощ.
26.04.2019 г.
1018 лв.
10 дни / 8 нощ.
26.04.2019 г.
1018 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.04.2019 г.
1020 лв.
10 дни / 9 нощ.
04.04.2019 г.
1069 лв.
5 дни / 4 нощ.
02.04.2019 г.
1069 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.04.2019 г.
1136 лв.
10 дни / 9 нощ.
04.04.2019 г.
1189 лв.
5 дни / 4 нощ.
21.12.2018 г.
1198 лв.
5 дни / 4 нощ.
03.04.2019 г.
1198 лв.
12 дни / 9 нощ.
23.04.2019 г.
1199 лв.
11 дни / 9 нощ.
11.12.2018 г.
1199
8 дни / 7 нощ.
10.12.2018 г.
1199
12 дни / 9 нощ.
25.04.2019 г.
1225 лв.
5 дни / 4 нощ.
30.03.2019 г.
1229 лв.
12 дни / 9 нощ.
25.04.2019 г.
1231 лв.
7 дни / 6 нощ.
25.04.2019 г.
1245 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.01.2019 г.
1246 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.01.2019 г.
1290 лв.
6 дни / 5 нощ.
16.01.2019 г.
1292 лв.
6 дни / 5 нощ.
16.01.2019 г.
1299 лв.
12 дни / 9 нощ.
23.04.2019 г.
1299 лв.
12 дни / 10 нощ.
25.04.2019 г.
1319 лв.
12 дни / 10 нощ.
25.04.2019 г.
1359 лв.
12 дни / 11 нощ.
23.04.2019 г.
1365 лв.
8 дни / 7 нощ.
16.01.2019 г.
1399 лв.
8 дни / 7 нощ.
13.04.2019 г.
1399 лв.
8 дни / 7 нощ.
10.03.2019 г.
1437 лв.
12 дни / 11 нощ.
23.04.2019 г.
1449 лв.
7 дни / 6 нощ.
30.03.2019 г.
1485 лв.
9 дни / 7 нощ.
27.04.2019 г.
1498 лв.
6 дни / 5 нощ.
29.03.2019 г.
1498 лв.
7 дни / 6 нощ.
28.04.2019 г.
1745 лв.
8 дни / 7 нощ.
15.12.2018 г.
1776 лв.
7 дни / 6 нощ.
28.04.2019 г.
1829 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.04.2019 г.
1975 лв.
10 дни / 7 нощ.
04.04.2019 г.
1991
8 дни / 7 нощ.
01.04.2019 г.
1991 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.04.2019 г.
2095 лв.
9 дни / 6 нощ.
02.02.2019 г.
2540
9 дни / 8 нощ.
02.02.2019 г.
2586