Септември 2017

2 дни / 1 нощ.
21.10.2017 г.
119 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.10.2017 г.
129 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.09.2017 г.
139 лв.
2 дни / 1 нощ.
07.10.2017 г.
139 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.09.2017 г.
159 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.10.2017 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
06.10.2017 г.
165 лв.
3 дни / 2 нощ.
20.10.2017 г.
179 лв.
7 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
183 лв.
3 дни / 2 нощ.
06.10.2017 г.
185 лв.
3 дни / 2 нощ.
06.10.2017 г.
189 лв.
3 дни / 2 нощ.
20.10.2017 г.
195 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
197
7 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
202 лв.
5 дни / 3 нощ.
04.10.2017 г.
205 лв.
3 дни / 2 нощ.
29.09.2017 г.
209 лв.
6 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
212 лв.
3 дни / 2 нощ.
20.10.2017 г.
212 лв.
8 дни / 5 нощ.
29.09.2017 г.
226 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
227
3 дни / 2 нощ.
13.10.2017 г.
230 лв.
3 дни / 2 нощ.
13.10.2017 г.
230 лв.
7 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
232 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
233
8 дни / 5 нощ.
27.09.2017 г.
251 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
254
8 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
254.5
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
255
8 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
256
9 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
260 лв.
9 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
270 лв.
5 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
270 лв.
12 дни / 9 нощ.
27.09.2017 г.
271 лв.
8 дни / 5 нощ.
29.09.2017 г.
281 лв.
13 дни / 10 нощ.
01.10.2017 г.
289 лв.
4 дни / 3 нощ.
26.10.2017 г.
299 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
311 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
314 лв.
12 дни / 9 нощ.
27.09.2017 г.
317 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
319 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
319 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
323 лв.
4 дни / 3 нощ.
12.10.2017 г.
325 лв.
4 дни / 3 нощ.
12.10.2017 г.
325 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
332
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
334 лв.
5 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
335 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
337 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
337 лв.
13 дни / 10 нощ.
01.10.2017 г.
340 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
346 лв.
11 дни / 9 нощ.
27.09.2017 г.
357 лв.
7 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
357 лв.
6 дни / 3 нощ.
10.10.2017 г.
359 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
359 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
359 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
370
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
371 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
371 лв.
6 дни / 3 нощ.
10.10.2017 г.
375 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
376
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
380 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
382 лв.
6 дни / 3 нощ.
10.10.2017 г.
385 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
390 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
390 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
390 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
390 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
392.5 лв.
5 дни / 3 нощ.
28.10.2017 г.
399 лв.
12 дни / 10 нощ.
01.10.2017 г.
406 лв.
11 дни / 9 нощ.
27.09.2017 г.
423 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
427 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
444
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
455 лв.
13 дни / 10 нощ.
01.10.2017 г.
456 лв.
5 дни / 4 нощ.
11.10.2017 г.
465 лв.
5 дни / 4 нощ.
28.10.2017 г.
469 лв.
9 дни / 7 нощ.
481 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
488 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
489 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
499
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
518
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
518
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
519
6 дни / 4 нощ.
21.10.2017 г.
539 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
555 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
560
6 дни / 5 нощ.
26.09.2017 г.
575 лв.
7 дни / 4 нощ.
15.10.2017 г.
585 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
585 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
609 лв.
9 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
619 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
680 лв.
4 дни / 3 нощ.
19.10.2017 г.
680 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
689 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
730 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
730 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
740 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
750 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
750 лв.
4 дни / 3 нощ.
30.09.2017 г.
772 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
780 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
820 лв.
5 дни / 4 нощ.
26.09.2017 г.
826 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
830 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
830 лв.
4 дни / 3 нощ.
12.10.2017 г.
855 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
860 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
890 лв.
4 дни / 3 нощ.
07.10.2017 г.
899 лв.
4 дни / 3 нощ.
12.10.2017 г.
919 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
930 лв.
6 дни / 5 нощ.
12.10.2017 г.
939 лв.
5 дни / 4 нощ.
06.10.2017 г.
949 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.10.2017 г.
950 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
962 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
962 лв.
5 дни / 4 нощ.
12.10.2017 г.
975 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
980 лв.
8 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
990 лв.
4 дни / 3 нощ.
05.10.2017 г.
998 лв.
6 дни / 5 нощ.
12.10.2017 г.
1029 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1036 лв.
10 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1036
8 дни / 7 нощ.
22.10.2017 г.
1064 лв.
10 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1073
6 дни / 5 нощ.
06.10.2017 г.
1095 лв.
8 дни / 7 нощ.
04.10.2017 г.
1095 лв.
10 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1102
8 дни / 7 нощ.
04.10.2017 г.
1120 лв.
8 дни / 7 нощ.
1140 лв.
8 дни / 7 нощ.
1140 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1140 лв.
8 дни / 6 нощ.
10.10.2017 г.
1140 лв.
5 дни / 4 нощ.
14.10.2017 г.
1142 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1170 лв.
8 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
1173
4 дни / 3 нощ.
20.10.2017 г.
1198 лв.
4 дни / 3 нощ.
14.10.2017 г.
1199 лв.
10 дни / 9 нощ.
27.09.2017 г.
1199 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1199 лв.
6 дни / 5 нощ.
14.10.2017 г.
1213 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1215 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1215 лв.
10 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1234
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1240 лв.
8 дни / 7 нощ.
25.09.2017 г.
1250 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1280 лв.
8 дни / 7 нощ.
15.10.2017 г.
1289 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1290 лв.
5 дни / 4 нощ.
14.10.2017 г.
1299 лв.
5 дни / 4 нощ.
20.10.2017 г.
1309 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1317 лв.
8 дни / 7 нощ.
22.10.2017 г.
1338 лв.
8 дни / 7 нощ.
14.10.2017 г.
1353 лв.
6 дни / 5 нощ.
14.10.2017 г.
1369 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1389 лв.
6 дни / 5 нощ.
20.10.2017 г.
1399 лв.
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1399 лв.
8 дни / 7 нощ.
25.09.2017 г.
1406 лв.
8 дни / 7 нощ.
30.09.2017 г.
1444
7 дни / 4 нощ.
27.09.2017 г.
1480
8 дни / 7 нощ.
26.09.2017 г.
1480 лв.
7 дни / 6 нощ.
09.10.2017 г.
1485 лв.
8 дни / 7 нощ.
07.10.2017 г.
1495 лв.
4 дни / 3 нощ.
13.10.2017 г.
1520 лв.
10 дни / 7 нощ.
18.10.2017 г.
1520
7 дни / 6 нощ.
15.10.2017 г.
1545 лв.
8 дни / 7 нощ.
14.10.2017 г.
1559 лв.
8 дни / 7 нощ.
20.10.2017 г.
1579 лв.
8 дни / 7 нощ.
07.10.2017 г.
1599 лв.
8 дни / 7 нощ.
08.10.2017 г.
1699 лв.
13 дни / 12 нощ.
28.09.2017 г.
1718
9 дни / 8 нощ.
07.10.2017 г.
1799 лв.
9 дни / 7 нощ.
27.09.2017 г.
1866
10 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
1947
7 дни / 4 нощ.
01.10.2017 г.
2011
11 дни / 8 нощ.
28.09.2017 г.
2149
12 дни / 10 нощ.
29.09.2017 г.
2227
12 дни / 10 нощ.
25.09.2017 г.
2316
12 дни / 10 нощ.
25.09.2017 г.
2316
9 дни / 8 нощ.
27.09.2017 г.
2586
9 дни / 8 нощ.
25.09.2017 г.
2679
9 дни / 8 нощ.
25.09.2017 г.
2691
12 дни / 11 нощ.
08.10.2017 г.
3008
8 дни / 7 нощ.
29.09.2017 г.
3189 лв.
12 дни / 9 нощ.
27.09.2017 г.
3375
10 дни / 7 нощ.
18.10.2017 г.
3660
13 дни / 12 нощ.
29.09.2017 г.
4126 лв.
10 дни / 7 нощ.
18.10.2017 г.
4270
16 дни / 14 нощ.
12.05.2018 г.
5698 лв.